"اروپا"

  • اتفاقات هواپیمایی جهان

    اتفاقات هواپیمایی جهان

    اگر به دنیای هواپیمایی قدم بگذاریم، در طول تمام این سال ها می توان رازهایی را پیدا کرد که هنوز هم محققان به دنبال کشف آن هستند. در این متن، به معرفی اتفاقات هواپیمایی جهان پرداخته است؛ اسراری مانند هواپیماهای گمشده مثلث برمودا، دی بی کوپر، پرواز اجیپت ایر مصر و … که همگی شما را به جهان ناشناخته ها می برند.